ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี The Nonthaburi Juvenile and Family Court

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรีจัดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และเฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา สมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9” กิจกรรมอภิปรายให้ความรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการ ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรีจัดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และเฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา สมเด็จ  พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9” กิจกรรมอภิปรายให้ความรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการ     ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท


เอกสารแนบ